Polisi Peribadi

Baca Polisi Peribadi kami di sini.

Penyata Privasi ZALORA
Kami serius terhadap privasi pelanggan kami dan kami hanya mengumpul dan mengguna maklumat peribadi anda seperti yang digariskan di dalam Penyata Privasi ka...
Fri, 10 Jan, 2020 pada 3:43 PTG
Notis Data Peribadi
Dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan peraturan-peraturannya, notis ini adalah dikeluarkan kepada semua pelanggan dan/atau bakal pelangga...
Fri, 10 Jan, 2020 pada 3:43 PTG